Meslek eğitimi almış ya da üniversite eğitimini tamamlamış pek çok insan aldığı eğitim doğrultusunda ilerleme eğilimindedir. İlerleme durumu herkes için başarılı bir şekilde sonuç vermeyebilir. Başka bir bakış açısıyla almış olduğunuz eğitimle ilgili bir işte de çalışıyor olabilirsiniz. Fakat birkaç sene sonra yaptığınız işin sizin için uygun olmadığını da keşfedebilirsiniz. İşte burada kariyer planı devreye girer.

Kariyer Planı Nedir?

Kariyer iş yaşamında ulaşılmak istenen nokta doğrultusunda gösterilen çabaların tümüdür. Kariyer planı ise en yalın ifadeyle bir yol haritasıdır. Bu yol haritası, kişinin becerilerini ve ilgi alanlarını ölçerek ve değerlendirerek ortaya çıkar. 

Seneler içerisinde ilgi alanlarınız değişebilir ya da yeni beceriler edinebilirsiniz. Bu sizin yeni bir meslek edinmenizi gerektirmeyeceği gibi yer aldığınız meslek kolunda da başarılı olduğunuzu göstermez. İşinizle ilgili ufak da olsa tereddütleriniz varsa, kariyer planlaması izleyebileceğiniz çok etkili bir yoldur. 

  • Mesleki eğilimler
  • Becerileriniz ve deneyimleriniz
  • İlgi alanlarınız
  • Kariyer hedefleriniz
  • Öncelikleriniz

gibi faktörler göz önüne alınarak genel bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, kariyer planlaması sürekli bir çalışmadır. Bu sebeple talebe ya da mevcuttaki planlamanın sonucuna göre değişiklikler yapılabilir. 

Kariyer Planı Nasıl Yapılır?

Kariyer planı hedef belirleme ile başlayıp, harekete geçme ile biter. Başlamak ve bitirmek ne kadar önemli olsa da aradaki boşluklar gözardı edilmemelidir. Boşluktan kasıt sizin kendinizi keşfetmenizi sağlayacak en önemli kısımdır. Kariyer hedefliyorsanız, kariyer planı aşamasında bu adımları sırasıyla uygulamanız çok değerlidir. 

1. Hedef Belirleme: Planın uygulamaya geçebilmesi için öncelikle bireyin ne istediğine karar vermesi gerekir. Yetenekli olduğunuz noktaları doğru belirlemeli, kendinizi kandırmamalısınız. Çünkü bu durum ileride kararlılığınızı sınamak için karşınıza çıkacaktır.

2. Sektör ve Departman Belirleme: Yeteneklerinizi doğru belirlemiş olmanız, hangi sektörde başarılı olabileceğinizin de ipuçlarını verir. Sektör bilginiz olmasa bile eğitimler alabilirsiniz. Bilgi edinilebilir, ama yetenek doğuştan gelir. 

3. Bireysel Değerlendirme: Bu noktada artık kendinize karşı son derece dürüst davranmalı, öz eleştiri yapmalısınız. Öz eleştiri konusunda acımasız davranamıyorsanız sizi yakından tanıyan biri ya da bir uzman ile görüşerek kariyer planı konusunda destek alabilirsiniz. Bu adımda uygulanabilecek en güzel yöntem ise bir SWOT analizi ile güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfetmek olacaktır. 

4. Eylem Planı Oluşturma: Bu aşama artık kendinizi keşfettiğiniz, yetkinliklerinizi dürüst bir şekilde ortaya koyup harekete geçtiğiniz kısımdır. Eylem planı hedeflerinize ulaşmak için tasarlanmıştır. Eylem planında eksik bilgiler tamamlanmalı, kısa ve uzun vadeli stratejik hedefler belirlenmeli, CV hazırlanmalı ve iş görüşmelerine hazırlık yapılmalıdır. 

Kariyer Basamaklarını Hızla Çıkmanıza Yarayacak 5 Temel Yetkinlik

Successful businessman raising his hand in the air
  • Sunum Hazırlama Becerisi: Yeni bir fikrin anlatılması ve sunulması belirli sıralama ister. Sunum hazırlama becerilerinin geliştirilmesi demek, anlatılmak isteneni en doğru ve anlaşılır biçimde aktarmak demektir. Bu sonradan da kazanılabilen bir yetkinliktir, geliştirmeye özen göstermeniz gereklidir. 
  • Gözlem Odaklı Olma: Yeni bir işe girdiğinizde bilgiler size hazır olarak verilmez. Eğitiminizle birlikte edindiğiniz bilgilerin üzerine yenilerini koymak ya da işinizi daha iyi yapmak istiyorsanız iyi bir gözlem yeteneğiniz olmalıdır. 
  • Yazılı İletişim: Kurum içi iletişimde sıklıkla mail yoluyla haberleşilir. Bu sebeple yazılı iletişiminizi mutlaka geliştirmeli, yazdıklarınızın ilk okumada anlaşılır olmasına gayret etmelisiniz. 
  • Doğru Soruları Sorma: Paylaşılan herhangi bir konu hakkında merak ettiklerinizi sormaktan çekinmemek elbette gelişiminiz açısından çok değerlidir. Buradaki önemli nokta doğru soruları sormaktadır. Zaten aktarılan bilgilerin içerisinde cevaplar yer alıyorsa aktif bir dinleme gerçekleştiremiyorsunuz demektir.
  • Topluluk Karşısında Konuşma: Değerlendirilebilecek fikirlerinizi anlatırken çok işinize yarayacak bir yetenektir. Doğuştan iyi konuşmacılar kendisini hemen belli eder. Beden diline oldukça hakimdirler. Fakat bu yetenek sonradan kazanılamayacağı anlamına gelmez. İyi bir konuşmacı olmak için en bilinen yöntem ayna karşısında prova yapmaktır.

Leave a Reply