Pandemi koşulları nedeniyle Türkiye’deki çok sayıda firma, özellikle çağrı merkezi gibi departmanlarında çalışan elemanları için evden çalışmayı kalıcı bir çalışma şekli getirdi. Bu nedenle evden çalışma uygulamasının, evlerini pandeminin başından beri ofise çeviren çalışanlar için özlük hakları gibi çeşitli konularda destek paketlerine ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Özellikle evde kullanılan internet, elektrik, su ve yemek ihtiyaçları ile ilgili çalışanlara verilen destek paketleri, evden çalışmayı daha mantıklı hale getirdi. Bu da evden çalışanlar için yeni bir iş hukukuna ihtiyaç var mı gibi soruları ortaya çıkardı. Mevcutta olan yasa evden çalışma konusunda yetersiz olduğu için yeni bir yasa yapılması ve yeni eklenen kuralların burada açıkça belirtilmesi ihtiyacı doğdu.

Uzaktan Çalışma Destek Paketleri Neleri Kapsıyor?

Uzaktan ya da evden çalışma destek paketleri, iş hukukunda bulunmayan ve evden çalışma konusunda personelin ihtiyaç duyacağı çeşitli ihtiyaçları düzenliyor ve çalışanlara maddi olarak destek oluyor. Bu destek paketlerinin içinde internet faturası gider desteği, elektrik faturası gider desteği, yemek, kahvaltı desteği, çalışma mobilyaları, gerekli elektronik aletler(yazıcı, monitör vb.), e-öğrenme kursları, özel sağlık sigortası&tamamlayıcı sağlık sigortası, doğum günü izni, spor ve fitness dersleri ya da salon üyelikleri, mental sağlık destekleyici paketler, regl dönemi izin günleri ve emeklilik planları gibi destekler yer alıyor. Ayrıca mesai saatleri de evden çalışma saatlerine göre düzenleniyor. Fazla mesai yapılması durumunda da yine evden çalışma şartlarına göre düzenlemeler oluyor ve fazla mesai ödemeleri de buna göre yapılıyor.

Genişletmiş Yan Haklar Nelerdir?

Firmalar tüm çalışanlarına bazı yan haklar tanıyor. Genellikle kanunla düzenlenen bir kısmı da şirketlerin kendi prosedürleri olan yan haklar benzin yardımı, araç yardımı, giyim çeki, özel sağlık sigortası, eğitim fırsatları, kişisel gelişim seminerleri ve çevrimiçi bireysel destek paketleri gibi haklardan oluşuyor. Tamamen şirketlerin insiyatifinde olarak düzenlenen bu yan haklar, çalışanların verimini artırmak ve daha mutlu bir çalışma hayatı sağlamak için düzenleniyor. Bir firmada bulunan tüm çalışanların sahip olduğu standart yan hakların yanı sıra, bu hakların, çalışanların ihtiyaçları dahilinde ya da paralelinde genişletilmesi ve özelleştirilebilmesi anlamına gelen haklara ise genişletilmiş yan haklar adı veriliyor. Normalde saydıklarımızdan çok daha fazla kalemi içeren bu haklar, çalışanlar tarafından iş görüşmeleri yaparken şirket seçimlerinde de belirleyici rol oynuyor.

Özlük Hakları Güncellemesi ile Çalışan Verimini Artırmak

Özlük hakları bir kişinin kişinin özgürce yaşama, tamamen özgür hareket edebilme, kendi düşüncesini dilediği şekilde ifade etme gibi sahip olduğu en temel haklara verilen isimdir. İşçi ya da memur statüsü dahilinde çalışan kişi için ise kanunda düzenlenen ve kanunda öngörülen şekil ve şartlara bağlı olarak sahip olduğu haklar olarak açıklanabilir. Daha net açıklamak gerekirse çalışan bir kişinin aylık ücreti, fazla mesaileri, yıllık izin hakları anlamına geliyor.

Uzaktan çalışmada özlük hakları konusunda yaşanan en büyük sorun ise fazla mesailer. Ne yazık ki bazı şirket yöneticileri, ara kademe yöneticiler ya da firma sahipleri evden çalışanlara bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşatabiliyor. Evden çalışıldığı için personele her durumda ve her saatte müsait olmalıymış gibi davranılması, olur olmaz zamanlarda, akşam saatleri ve hafta sonu gibi mesai dışı zamanlarda personelinin aranabilmesi en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor.

Bu ve bu gibi sorunların olmaması ve personelin evden çalışırken artan masraflarından dolayı maddi anlamda zarara girmemesi için yapılan özlük hakları güncellemesi, böyle durumlarda çalışana rahat bir nefes aldırırken, çalışan ve firma ilişkilerini de düzenlemesi açısından hem çalışanlar hem de firma tarafından olumlu sonuçlar doğuruyor. Hakları genişletilmiş ya da ek yan haklar verilmiş olan personel çok daha mutlu ve verimli şekilde çalışıyor.

Leave a Reply