İşletmelerin temel amacı büyümektir. Dinamik bir işletme büyüme hızına sahip olmak, başka bir deyişle, sürekli büyüyüp gelişmek olumlu bir ilerleyiştir. Küçük bir işi ilerletmek, büyütmek ve bunu korumak zor gibi görünebilir. Small Business Trends’in araştırması küçük işletmelerin sadece %40’lık bir oranının kârda olduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli sonuçlarından biri büyüme aşamaları için yeteri kadar yatırıma sahip olmamaktır. Gelecekteki büyüme hedefleriniz için sınırlı yatırımla bazı adımlar atabilirsiniz. Bunun için hangi alanlara daha çok bütçe ayırıp hangilerini kısıtlamanız gerektiği konusunda dikkatli davranmanız gerekmektedir. Öte yandan, asla masraftan kaçınmamanız gereken 5 büyüme adımı bulunmaktadır. Bu adımları incelemeden önce büyüme nedenlerine göz atmak gerekir.

Büyümenin 4 temel nedeni şu şekilde sıralanabilir:

 • Çevre Etkisi: Çevreye uyum sağlama ve çevre baskısında koruma güdüsü işletme büyüme hızını doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelir. Büyüyen işletmelerin rekabette daha başarılı olduğu görülmektedir.
 • Pazarlama Etkisi: Büyüme sayesinde faaliyet gösterilen pazarın da niteliği gelişir. Pazar araştırmasına ağırlık vermek rekabet stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlar.
 • Üretim Etkisi: Büyüme, hem üretim kalitesini hem de miktarını önemli ölçüde artırmaktadır. Aynı zamanda maliyetlerin düşmesi açısından da avantajlıdır. İşletme ne kadar büyürse tedarik hızı da o oranda artar.
 • Finansal Etki: Finansal imkanların çoğalmasının en önemli etkeni işletmenin istikrarlı olarak büyümesidir.

Küçük İşletmenizi Büyütmenin 5 Yolu

KOBİ olarak da tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmeleri başarıya ulaştırmak zor gibi görünse de imkansız değildir. Küçük değişimlerle fark yaratan adımlar atmak mümkündür. İşletme büyüme hızını artırmak için izlenmesi gereken 5 yol vardır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Doğru İş Planı Yapmak:

Küçük bir işletme sahibiyseniz yapmanız gereken ilk şey doğru ve etkili bir iş planı hazırlamaktır. Nerede bulunduğunuzu bilip nereye varmanız gerektiği konusunda gerçekçi bir plan hazırlayınız hayati önem taşımaktadır. İş planınızı hazırlarken pazar araştırması ve analizlerine yönelmeniz gerekmektedir. Beğendiğiniz, örnek aldığınız bir Startup’ın iş planından ilham alma yolunu da seçebilirsiniz.

 • Müşteri İlişkilerini Sağlam Tutmak:

İstikrarlı bir büyüme hedefi için üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri de müşteri ilişkileri yönetimidir. Müşterilerinizle iletişim halinde kalmanız, neden sizi tercih ettiklerini sorgulamanız büyüme yolunda yapabileceğiniz etkili ve sonuç odaklı işlerden biridir. Müşterilerinizin sizi algılama biçimi, rakipleriniz ile sizi ayıran yönleriniz, ürün ve/veya hizmetlerinizin tercih edilme nedenleri, geliştirmeniz gereken yönlerin neler olduğu konusunda yapacağınız araştırmalar işletme büyüme hızına olumlu katkılar sunar.

 • Etkili Pazarlama Stratejisi:

Doğru bir pazarlama stratejisi belirlemeden büyümeden söz etmek mümkün değildir. Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak adına SEO uygulamalarından, blog çalışmalarından ya da e-posta pazarlama yönteminden yararlanmak akıllıca bir çözüm olabilir.

 • Muhasebe ve Hukuk Desteği:

Olası bir dava ya da mali denetimlere karşı hazırlıklı olabilmek adına muhasebe ve hukuk departmanı için yatırım yapmanız oldukça önemlidir.

 • Teknik Yardım Almak:

Küçük işletme sahipleri teknik konularla ilgili işlemleri çoğunlukla kendileri yürütmeyi tercih etmektedir. Yetkinlik gerektiren bir işte gereksiz yere zaman kaybetmeniz size yarardan çok zarar getirebilir. Bunun için işin uzmanından teknik yardım alarak büyüme yolunda vaktinizi daha farklı alanlara yöneltebilirsiniz.

Geleceğe yatırım yapmak için bu 5 yolu eksiksiz olarak uygulamanız gerekmektedir. Bunun yanında işletme büyüme türleri hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir. 4 farklı işletme büyüme türünden bahsetmek mümkündür. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İç Büyüme: Mevcut faaliyetleri geliştirme yoluyla yapılır.
 • Yatay Büyüme: Faaliyet alanında, örneğin üretim tesislerini çoğaltarak yapılan büyüme biçimidir.
 • Dikey Büyüme: Daha önce satın alınan girdi mallarının üretilmesi ya da bayi, mağaza gibi satış kanalları açılması ile yapılır.

Dış Büyüme: İşletmelerin birleşmesi sonucu gerçekleşir. Dikey ya da yatay birleşme şeklinde oluşabilir.

Leave a Reply