Geri bildirim vermek; bir yöneticinin en iyi yönetim aracı olmakla birlikte, ancak doğru şekilde yapıldığında, çalışan üzerinde etkili olmaktadır. Bir yönetici, yapıcı anlamda olumsuz geri bildirim vermeli, çalışanı doğru şekilde bilgilendirerek, çalışanın negatif anlamda etkilenmemesini sağlamalıdır.

Olumlu geri bildirim genellikle çok daha kolaydır ancak, olumsuz geri bildirim hem karmaşık hem de iletilmesi zordur. Düzgün şekilde yapılmayan olumsuz geri bildirim, çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

Geri Bildirim için An Yakalanmalıdır

Bir yönetici için olumsuz geri bildirim vermek, oldukça rahatsız edici olabilir ve çoğu yönetici, bunu ertelemeyi tercih eder. Olumsuz geri bildirimi vermenin en etkili ve rahatsız etmeyecek hali, anında yapılan bildirimlerdir.

Olumsuz geri bildirim, ne kadar yerinde ve olayın geliştiği anda yapılırsa, geri bildirim yapılan kişi de o anda kendini düzeltmeye daha yatkın olacaktır. Ancak günlerin, haftaların geçtiği bir olumsuz geri bildirim hem geri bildirimin etkisi olmaz hem de karşı tarafın sizi çekingen, zayıf görme riskini artırmaya başlar.

Bilgilendirici ve İyileştirici Olunmalıdır

Olumsuz geri bildirimlerin etkili olabilmesi için, eyleme geçirilebilir olması önemlidir. Bunun için kişiyi desteklediğinizi göstermeniz gerekir. Olumsuz geri bildirimin, bilgilendirici ve iyileştirici olması için çalışılmalıdır.

Olumsuz geri bildirim özellikleri;

  • Olumsuz geri bildirim; kişiden değil, eylemin sonuçlarına göre şekillenmelidir. Bunun için, ne yaptıkları ve neden önemli oldukları belirtilmelidir.
  • Geri bildirimin, sosyal statülerle alakalı değil, sadece yapılan işle ilgili olduğunda net davranılmalıdır.
  • Olumsuz geri bildirimler, her zaman zamanında verilmelidir.
  • Etkili olumsuz bir geri bildirim, kişinin yaptığı eylemlerin, diğer çalışanları nasıl etkilediği yönünde yapılmalıdır.

Olumsuz geri bildirimin, güven duyulan bir yerden geldiği, kişiye gösterilmelidir.

Olumlu İlişkiler Kurulmalıdır

Olumsuz geri bildirim, çalışana bağırmak, rahatsız edici hareketlerde bulunmak değildir. Çalışanlar arasında bölünme yaratmadan ya da uzun vadeli ilişkiler kurmak açısından, çalışanlarla olumlu ilişkiler kurulmalıdır.

Olumlu ilişkiler kurulmaya başlandığında; çalışanların hangi en iyi alanlara sahip olduklarını bilmenizi sağlamaktadır. Bunu yapmak için, ekip çalışanlarıyla, birebir görüşmeler planlanabilir.

Olumsuz Geri Bildirim Yazılı Olarak Verilmelidir

Olumsuz geri bildirimler, her ne kadar yöneticilerin korktukları bir durum olsa da yazılı olarak verilen bir olumsuz geri bildirim, daha kolay yapılabilir ve etkili olur. Olumsuz geri bildirim için, bir e-posta kullanmak, konu hakkında ayrıntılı ve net açıklamalar yapmak için, zaman kazanmış olursunuz.

Olumsuz geri bildirimin yazılı olarak verilmesi, çalışanla yönetici arasındaki buzların kırılması için bir adımdır. Buna göre çalışanınızı ofisinizde görmek istediğinizi söyleyebilir ya da Skype, Zoom gibi araçlarla görüşme yapabilirsiniz. Olumsuz geri bildirimlerin sadece yazılı olarak kalmaması ve görüşmenin yüz yüze yapılması gerekir.

Olumsuz Geri Bildirimler Kişiye Özel Yapılmalıdır

Olumsuz geri bildirim vermenin farklı yolları vardır. Aynı zamanda her geri bildirimin, kişiye özel yapılması, kişi üzerinde etki yaratması için önemlidir. Bazı çalışanlar üzerinde olumlu bir etki yaratan olumsuz geri bildirim tekniği, başka birinin üzerinde, olumsuz etki yaratabilir.

Çalışanlarınızla yakın şekilde çalışmak, olaylar karşısında nasıl davrandıklarını, olaylarla nasıl başa çıktıklarını görmek açısından gereklidir. Böylece kişiye özel olumsuz geri bildirimi nasıl yapabileceğinizi görmüş olursunuz.

Dürüst Olunmalıdır

Olumsuz geri bildirim örnekleri arasında, dürüst davranmak, olumsuz geri bildirim yapmanın en iyi yollarından biridir. Bir çalışanın performansının düşük olduğunu görerek bunu bildirmek, yöneticinin alması gereken bir sorumluluktur.

Performansı düşük çalışanlarla iletişim kurmak, sohbet etmek zor değildir. Bu konuda dört aşamayı geçmeniz gerekir. Eleştiriyi sağlamak, eleştirinin sonuçlarını açıklamak, eleştirinin nasıl geliştirilebileceğini açıklamak ve çalışandan anlayış göstermesi ve bu konuda ne düşündüğünü bildiren bir geri bildirim yapmasını istemektir.

Böylece çalışan ne yapması gerektiğini bilirken, çalışan yöneticilerine soru sorma hakkını da kazanmış olmaktadır.

Leave a Reply