Workland Gizlilik Sözleşmesi

Bu Gizlilik Politikası metninin Türkçe dışındaki dilleri kullanıcılara kolaylık sağlanması amacıyla yazılmıştır. Bir uyuşmazlık halinde Türkçe metnin geçerli olacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Bir Türk şirketi olan ve ECLIPSE MASLAK SANATKARLAR NO:5 E BLOK SARIYER / ISTANBUL adresinde mukim WORKLAND OFİS KİRALAMA A.Ş., (”Workland”, “Biz” olarak anılacaktır) verilerinizin korunması, gizliliğiniz ve bilgileriniz ile ilgili haklarınıza saygı duyar. Başka türlü belirtilmediği sürece bu Gizlilik Politikasına bağlantı verdiğimiz bir yerde Hizmetlerimizi kullandığınız zaman bu Gizlilik Politikası geçerli olur. Workland Kişisel Veri Envanteri ve Workland İmha Politikası işbu politikanın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

1. Bize Doğrudan Sağladığınız Bilgiler

Workland, web sitesi üzerinden iletişim kanallarını paylaşmıştır. Bunlar: e-mail, telefon, ad-soyad ve iletişim formudur. Workland’in sunmakta olduğu hizmetten yararlanmak isteyen veya hizmet hakkında bilgi almak isteyen Kullanıcılar, bu dört yoldan biri ile Workland ile iletişime geçerler. Bu esnada sizin hakkınızda çeşitli bilgiler toplanabilir. Bunların daha iyi anlaşılması adına aşağıdaki çeşitli örnekler verilmiştir:

 • İsim – Soyisim
 • Telefon Numarası
 • Mail Adresi
 • IP Adresiniz
 • Uygun düştüğü ölçüde Ödeme Bilgileri

1.2.  Herkese Açık Bilgiler

Workland; ürünlerin tanıtılması, gösterilmesi esnasında temsili ofis resimlerini, örnek teşkil edecek bilgileri, şirketin bilgilerini ve gerekli olabilecek diğer bilgileri web sitesinde paylaşır. Gerekli görüldüğü durumlarda Workland’in kullandığı diğer alanlarda da paylaşabilecek bilgiler mevcut olacaktır. 

2. Otomatik Yollar ile Topladığımız Veriler

Teknik ve Kullanım Verileri

Workland, hizmetlerine eriştiğiniz zaman otomatik yollar ile bazı bilgiler toplarız. Bu bilgiler bir sınırlama olmaksızın şunları içerebilir: 

 • Bilgisayarınız veya Mobil Cihazınız hakkında IP adresi, cihaz tipi, işletim sistemi tipi ve sürümü, benzersiz cihaz kimliği, tarayıcı, tarayıcı dili, alan ve diğer sistem bilgileri, platform tipleri (topluca “Teknik Bilgiler”) gibi teknik bilgiler.
 • Erişilen sayfalarda geçirilen süre, ziyaret edilen sayfalar, arama sorguları, tıklama verileri, Web Sitesinin kullanılan bölümleri, tarih ve saat ve siteyi kullanımınız ile ilgili daha başka bilgiler (topluca “Kullanım Verileri”) dâhil olmak üzere site ile etkileşiminiz hakkında kullanım istatistikleri.
 • Size Ait Bilgiler ile bağlantıya sahip olabilecek olan bu Teknik Bilgiler ve Kullanım Verileri şunlar dâhil olmak üzere sunucu günlük dosyaları ve izleme teknolojileri vasıtası ile toplanır: (a) tarayıcınızı veya mobil cihazınızı benzersiz şekilde tanımlamak veya tarayıcı ayarlarınıza bilgi depolamak üzere web sitelerinin Sizin bilgisayarınıza veya Mobil Cihazınıza gönderdiği çerezler ve (b) Hizmetleri kullanan ziyaretçilerin işlemlerini ölçmemize olanak veren küçük nesneler olan web işaretçileri. 
 • Coğrafi Bilgiler: Tarayıcınızdan veya Mobil cihazınızdan alınan IP adresleri, IP adresi ile ilişkili olan şehir, eyalet ve/veya ülke gibi yaklaşık yerinizi belirlemek için kullanılabilir.

3. Çerezler ve Veri Toplama Araçları

Birçok web sitesi ve uygulama tedarikçisi gibi Workland’de (Google Analytics vb. Gibi bizim adımıza hareket eden hizmet tedarikçileri) Hizmetlerimize eriştiğiniz ve onları kullandığınız zaman sunucu günlük dosyaları ve çerezler, etiketler, ısı haritaları, komutlar, cihaz veya tarayıcı parmak izleri ve web işaretçileri (topluca “Veri Toplama Araçları”) gibi otomatik veri toplama araçlarını kullanabilir. Bazı durumlarda, bu yollar ile toplanan bilgiler ile Sizin verdiğiniz ve bu Gizlilik politikasında açıklanan şekilde bizim topladığımız diğer bilgiler arasında bağlantı kurarız. Bu Veri Toplama Araçları, Hizmetleri kullandığınız zaman Sizin tarayıcınızın gönderdiği bazı Teknik Bilgileri ve Kullanım Verilerini otomatik olarak izler ve toplar. Bazı durumlarda, bu Teknik Bilgileri ve Kullanım Verilerini Sizin hakkınızdaki diğer bilgiler ile ilişkilendiririz.

4. Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanırız

Workland, kullanımınız vasıtası ile topladığı bilgileri şunlar için kullanabilir:

Türk yasalarının gerektirdiği veya izin verdiği şekilde;

 • Hizmetleri anlamak ve iyileştirmek ve yeni ürünler, hizmetler ve özellikler geliştirmek;
 • Kurumsal iletişim kurmak;
 • Müşteri destek sorularına ve sorunlarına yanıt vermek ve anlaşmazlıkları çözümlemek;
 • Teknik bilgiler oluşturmak, incelemek, analiz etmek ve sağlamak;
 • Eğilimleri ve kullanıcı trafiğini analiz etmek ve kullanım bilgilerini izlemek;
 • Üçüncü taraf web sitelerinde veya mobil uygulamalarda Hizmetlerimizin reklamını yapmak
 • Kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın, üçüncü tarafların, toplumun bireylerinin ve/veya Hizmetlerimizin güvenliğini ve/veya dürüstlüğünü korumak için yalnız kendi takdirimize göre gerekli veya zorunlu olduğunu başka bir yol ile belirlediğimiz şekilde;
 • Kullanıcılardan geri bildirim talep etmek.
 • Workland, işyerinin bağımsız bölümlerinde kira sözleşmesi çerçevesinde faaliyetini sürdüren kiracıların yetkili gerçek kişilerine ait veri kategorisinde yer alan verilerini; taraflar arasında bulunan kira sözleşmesinin ifasının sağlanabilmesi, Workland’in genel güvenliğinin ve düzeninin sağlanmasında veri sorumlusunun üzerine düşen yükümlülük nedeniyle tüm kiracıların kurallara uygun davranmasının sağlanması ve sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde sözleşmeye uygun ifanın sağlanabilmesi için ihtarnameler çekilebilmesi, icra ve dava yollarına başvurulabilmesi ve diğer tedbirlerin alınabilmesi amacıyla Workland’de bulunan kiracıların yetkili gerçek kişilerinin bilgilerini kaydeder. Kiracılarının kişisel verileri kira sözleşmesi, zeyilnameler, ek sözleşmeler, protokoller, mail yazışmaları, kiracıların kendileri tarafından verilen kartvizitler aracılığı ile elde edilmektedir. 
 • Workland bünyesinde çalışan personellerin ve stajyerlerin kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, mülakat esnasında kendilerine sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir. 
 • Workland, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, Linkedin gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir.

5. Size Ait Bilgileri Üçüncü Taraflara Ne Zaman ve Nasıl Veririz/Açıklayabiliriz

İşbu gizlilik politikası kapsamında toplanan kişisel veriler ve/veya trafik verileri müşterinin açık rızası olmaksızın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8.maddesinde belirtilen haller veya yetkili makamların emri ve yasal yükümlülükler gereği haricinde üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Workland yasal gereklilikleri karşılamak, yasal haklarımız doğrultusunda hareket etmek veya yasal hak taleplerine karşı kendini savunmak, Workland’in menfaatlerini korumak, dolandırıcılığa karşı mücadele etmek ve ilkelerimizi uygulamak ya da herhangi bir kişinin haklarını, malını veya güvenliğini korumak için kişisel bilgileri ilgili yasal makamlara gelen yasal istek doğrultusunda açıklayabilir.

6. Bilgilerinizi Nasıl Güvende Tutarız?

Workland, Sizin paylaştığınız ve Bizim toplayıp sakladığımız verileri yetkisiz şekilde erişime veya yetkisiz olarak değiştirilmeye, açıklanmaya veya imha edilmeye karşı korumak için gerekli makul güvenlik önlemlerini almaktadır. Bu önlemler topladığımız ve sakladığımız verilerin hassasiyetine göre değişmektedir. 

6.1. Workland’in Veri Güvenliğine İlişkin Aldığı Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, Workland aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler.
  Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. Workland bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.
 • Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

Workland, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

7. Bilgilerinizin Kullanımı Hakkındaki Seçenekleriniz

Kullandığınız tarayıcı çerezleri veya başka türlerden yerel veri depolama yöntemlerini kontrol altında tutma olanağı verebilir. Mobil Cihazınız yer bilgilerinin veya daha başka verilerin nasıl toplanacağı ve paylaşılacağı veya bunların yapılıp yapılmayacağı hakkında tercihler sağlayabilir. Tarayıcınızın veya mobil cihaz işletim sisteminizin üreticileri tarafından sağlanan bu tercihler veya varsayılan ayarlar üzerinde Workland bir kontrole sahip değildir.

7.1. Veri Sahibinin Hakları

Veri Sahibi, Workland’a başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
ç) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

7.2 Verilerin Saklanma Süresi

Workland, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.
Bu sebeple her bir kişisel veri için ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin Vergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5 yıl süre ile muhafaza edilmelidir. Diğer bir örnek ise Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanmalıdır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.

Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde reysen veya ilgili kişinin talebi üzerine Workland tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

8. Bilgilerinize Nasıl Ulaşılır ve Güncelleme Yapılır

Workland’nın topladığı ve sakladığı Size ait bilgilere şu yollar ile erişebilir ve güncelleme yapabilirsiniz:

Herhangi bir zamanda iletişim kanallarından tekrar ulaşarak doğrudan Workland’na sağladığınız bilgileri güncelleyebilirsiniz. Workland’nın Üçüncü Taraf bir Platformdan veya Mobil bir Cihazdan Sizin hakkınızda aldığı bilgileri yönetmek için Üçüncü Taraf Platform veya Mobil Cihaz tedarikçisi tarafından verilen talimatları izleyerek bilgilerinizi güncelleyin ve gizlilik ayarlarınızı değiştirin. Workland’nın Üçüncü Taraf bir Platformdan veya Mobil bir Cihazdan bilgilerinizi aldıktan sonra bu bilgiler Workland tarafından bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde depolanır ve kullanılır.

9. Bu Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu Gizlilik Politikasında maddi bir değişiklik yaptığımız zaman Eposta vasıtası ile veya web sitemizde duyurulan bildirim yolu ile ve geçerli yasanın gerekli tuttuğu şekilde size bildirimde bulunacağız. Başka türlü belirtilmediği sürece değişiklikler yayınlandıkları gün yürürlüğe girecektir.

Geçerli yasanın izin verdiği şekilde, bir değişikliğin geçerlilik tarihinden sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz halinde söz konusu erişim ve/veya kullanım, değiştirilen hali ile bir sözleşmeye uymayı ve Gizlilik Politikası ile bağlı olmayı zımnen kabul ettiğiniz şeklinde değerlendirilecektir. Değiştirilen Gizlilik Politikası daha önceki tüm Gizlilik politikalarının yerine geçer. Bu nedenle, Hizmetleri her kullandığınızda bu Gizlilik Politikasını incelemenizi tavsiye ederiz. Bizim İsteğimiz Üzerine, bu Gizlilik Politikasını ve herhangi bir Üçüncü Taraf Platformu vasıtası ile ortaya konan veya temin edilen diğer tüm politikaları veya sözleşmeleri kabul edeceğiniz veya bunların elektronik olmayan bir şeklini imzalayacağınızı onaylıyorsunuz.

10. Seçimleriniz ve Erişim Hakkında

Kişisel Bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmamamızı , Kişisel Bilgilerinizi size bilgiler veya teklifler sunmakta kullanmamamızı ve size bültenler, e-postalar veya başka iletiler göndermememizi sağlamak için:

(i) Sitelerdeki kayıtlı kullanıcı bilgilerinizi değiştirebilir; 

(ii) bize bir e-posta gönderebilir; ya da 

(iii)aldığınız iletideki silme talimatlarını takip edebilirsiniz.
Siteler üzerinden toplanmış Kişisel Bilgilerinizi değiştirmek, doğrulamak, düzeltmek, silmek veya güncellemek isterseniz profil tercihlerinizi değiştirebilir veya bizimle yukarıdaki adres veya e-posta adresinden irtibata geçebilirsiniz. Rutin kayıt tutma işlemlerimiz kapsamında Siteler üzerinden ilettiğiniz çeşitli Kişisel Bilgileri barındıran bazı kayıtları silebiliriz. Bu tür Kişisel Bilgileri sürekli olarak saklamak üzere hiçbir yükümlülüğe sahip değiliz ve bu tür Kişisel Bilgilerin silinmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü yükümlülükten feragat etmekteyiz. Ayrıca bilmelisiniz ki, yedekler ve farklı gerekçelerden dolayı hiçbir kalıntı veri kalmayacak şekilde bütün bilgilerinizi veritabanlarımızdan tamamen kaldırmak veya silmek her zaman mümkün değildir.
Hesabınız aktif olduğu veya size hizmetler sağlamak üzere gerek duyulduğu sürece (konum belirleme verileri dahil) tüm bilgilerinizi saklayacağız. Eğer hesabınızı kapatmak veya sağladığınız bilgileri artık size hizmet sağlamakta kullanmamamızı talep etmek isterseniz bizimle buradan irtibata geçiniz. Bilgilerinizi yasal yükümlülüklere uyum sağlamak, anlaşmazlıkları gidermek ve sözleşmelerimizi dayatmak için saklayıp gerekli olduğu hallerde kullanacağız.

Sorular

Çerez ve kişisel veri kullanımımız hakkında sorularınız varsa info@workland.com.tr  adresinden bize e-posta gönderin.