SWOT analizinin ne olduğunu anlatmadan önce ilk olarak SWOT nedir buna bakmak gerekir. SWOT kelimesi İngilizce strength, weaknesses, opportunities ve threads kelimelerinin birleşimden ortaya çıkan bir kavramdır, strength güçlü yönler, weaknesses zayıf yönler, opportunities fırsatlar ve threads tehditler demektir.

İlk Kez 1960 Yılında Kullanıldı

Son yıllarda çok fazla kullanılan SWOT analizi ilk kez 1960 yılında kullanıldı, etkili bir inceleme tekniği olan SWOT analizi firmalarda yöneticileri doğru karar alması sağladığı gibi aynı zamanda içinde bulunulan durum ve şartlar ile gelecekte ki şartları da belirlemede oldukça etkilidir. Bir firmanın hem sektörde ki güçlü yönlerinin belirlenmesini hem zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasını hem sektörde ki oluşturduğu fırsatlarını hem de karşılaşabileceği tehditleri içeren bir inceleme ve analizin yapılması iş hayatında firmanın durumunu etkileyen bir çalışmadır.

Dört Unsur Bir Bütün Olarak Değerlendirilir

Stanford Üniversitesinin Fortune Dergisi için 1960 yılında ilk 500 firmanın incelemesi için yaptığı bir teknik olarak uygulanan SWOT analizi bu dört unsurun bir bütün olarak değerlendirilmesi ve gerçekçi yönleri ile ele alınması sonucunu ortaya çıkarmıştır. SWOT analizi nedir sorusunun cevabı firmaların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulduğu fırsat ve tehditlerin belirlendiği bir teknik olarak verilebilir. Yapılan bu analiz şirketin hizmet ve yönetim politikası ile hedefleri arasında ki olası uyuşmazlıkların giderilmesi noktasında çok önemlidir. Analiz firmanın gelecek bir tarihte oluşması muhtemel her türlü tehdide karşı şimdiden önlem almasını da sağlamakta ve firmanın gelişimini etkileyecek fırsatların değerlendirilmesinde olanakta sunmakta.

Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats Kelimelerinin Birleşimidir

( S ) strength  = güçlü yönler; firmanın gerek pazarlama gerek finansal durum gerek iş gücü gerekse tecrübe ve potansiyelinin belirlendiği kısımdır. ( W ) Weaknesses = zayıf yönler; firmanın sektör içinde ki sıkıntıları, mali sorunları, personel problemi ya da iş tecrübesinin yetersizliği bu kısımda incelenir. ( O ) Opportunities = fırsatlar; firmanın faaliyet gösterdiği sektörde ki fırsatların incelendiği bu kısımda sektör tarafından sunulan fırsatlar, maddi olanak ve destekler ile büyüme imkanları incelenir. ( T ) Threats = tehditler; bu kısımda hem sektör hem de ülkenin geleceğine dair incelemeler yapılır, sektörün gelecekte yaşaması söz konusu olan olumsuz gelişmeler, ekonomik sıkıntı, personel açığı, Pazar payının daralması, rakip firmalardan gelecek tehditler ile ülkenin ekonomik durumu ve gelecekte yaşayabileceği riskler ortaya konur.

Firmaların İzleyeceği Yol Haritasını Belirler

SWOT analizi firmalar için son derece önemlidir yapılan inceleme ile firmanın ve faaliyet içinde olduğu sektörün zayıf ve güçlü yanları, tehditler ve fırsatlar belirlenir, bu firmaların izleyeceği yol haritasını belirlemesini sağlar, firma yöneticiler alacağı kararlarda bu analizi dikkate alırlar. Firmaların güçlü yönleri üzerine yoğunlaşan bir politika geliştirilir ve bu politikada zayıf yönlerin güçlendirilmesi adına atılacak adımlar netleşir. Belirlenen fırsatlar ve tehditler çerçevesinde firmanın büyümesi sağlanır, firmanın performansı ölçülür ve performansı etkileyen unsurlar netlik kazanır.

Yöneticilerin Firmaya Bakış Açısını Belirler

Ayrıca analiz sayesinde rakip firmaların ve sektörün ayrıntılı bir incelemesi söz konusudur yani rakiplerin teknolojik alt yapısından sektörel eğilimlerine kadar tüm ayrıntıları öğrenme şansını yakalayan firma yöneticileri üretilen rapor sayesinde ise firma özelinde ve sektör için bir bakış açısı belirler. Peki, iş hayatında önemli olan SWOT analizi nasıl yapılır? Öncelikle firmanın başarılı olduğu alanlar, rakipleri arasında öne çıkan yönleri, gücünü oluşturan faktörler, sektörde ki avantajları, rakiplerinden ayrılmasını ve farklı olmasını sağlayan özellikleri araştırılır ve bu araştırma da firmanın güçlü yönleri belirlenir.

Analiz Stratejik Planlamalarda Kullanılır

Firmanın daha az başarılı olduğu alanlar, rakipleri karşısında ki eksiklikleri belirlenerek zayıf yönler tespit edilir. Sektörün hatta farkında olmadan rakiplerin sağladığı fırsatlar ile yine sektörün gelecekte ki yaşayabileceği tehditler incelenir. Ülkenin ve dünyanın hem sektör hem de ekonomik açısından nasıl riskler taşıdığı raporu hazırlanır ve firma yönetiminin masasına konulur. Bundan sonra ki süreçte analizin uygulanıp uygulanmaması konusu şirket yöneticilerinde aittir. Stratejik planlamalarda kullanılan analiz hem gelecek dönemlerde ki fırsatları değerlendirmek hem de risklere karşı önlemler alınmasını sağlar.

Leave a Reply