Birbirinden farklı liderlik tanımı yapılabilir. Ancak lider olmak; yolu bilmek ve gidilecek en doğru yolu gösteren kişi olmak demektir. İster kendi işinizin patronu olun, isterseniz bir ofis ortamında çalışın; ekip üyeleri ve müşterilerle, olumlu şekilde etkileşime girmek, liderlik vasıfları arasında yer almaktadır.

Liderlik özellikleri nelerdir? İyi bir lider, kendisini takip edecek kişileri örnek olan ve karşısındaki insanı dinleyebilen, vizyonlu kişilerdir. İyi bir liderin en önemli özellikleri arasında;

 • Dürüstlük, 
 • Güvenilir olmak,
 • Hesap verme yeteneği, 
 • Empati kurmak, 
 • Tevazu göstermek, 
 • Dayanıklı olmak, 
 • Vizyonlu ve pozitif bir kişiliğe sahip olmak gelmektedir.

Bir lider; başarı ile başarısızlık arasındaki farkı yaratan kişidir. Fikirleriyle, başarı hikâyeleri yaratmalıdır.

İletişim Becerisine Sahip Olmak

Etkili lider özellikleri arasında en önemli nokta, iletişim becerisine sahip olmaktır. İnsanı insan yapan şey birebir iletişim kurarken, dili çok iyi kullanmaktır. Kişinin kendisini açık ve net bir şekilde ifade edebilmesi, karşısındaki insanlarla empati kurması, etkili liderlik özelliklerinden biridir.

Kişilerin sizi takip etmesinin en önemli aşaması ise, dinlemeyi bilmektir. Dinlemeyi bilmek, karşınızdaki insanla empati kurmanızı sağlar. Göz teması kurmak, samimi yaklaşmak, karşınızdaki insana güven verir.

Dürüst Olmak

Etkili lider özellikleri arasında dürüst olmak, ikinci önemli aşamadır. Bir bütün olmadan gerçek başarı yakalanamayacağı gibi; dürüstlükten yoksun olmak ise, liderlik yapacağınız kişileri etkilemeyecektir.

Güçlü bir lider olmanın temeli, dürüstlükle başlar ve diğer liderlik özelliklerinin temelini oluşturmaktadır. Dürüst bir lider;

 • Hatalar için özür dilemesini bilir.
 • Çalışanların katkısını yüceltirken, kendi yaptıklarını geride bırakabilir.
 • Koşulların netleşmemesi durumunda her zaman şüphecidir.
 • İnsanların harcadığı zamanı takdir eder.

Hesap Verebilir Olmak

İyi bir liderin özellikleri arasında; yapılan bir işte, işlenen bir suç varsa, bu suçun fazlasını alırken, övgü anlamında ise biraz daha azını alan kişi karakteri vardır. Güçlü bir liderin, takımı tarafından yapılan her işten iyi ya da kötü anlamda biraz sorumluluk payı vardır.

Çoğu zaman çalışanlarına pozitif anlamda kredi sağlarken, aynı zamanda çalışanların suçlandığı yerde, sorumluluğu üstlerine alan kişilerdir. Bunun anlamı ise, takım içinde liderlik vasfını üstlenen kişiye karşı güven oluşmasıdır.

Empati Kurmak

Gerçek bir lider; kendisini takip eden kişilerin motivasyonlarını, umutlarını, hayal ve sorunlarını anlamak için, gerçek bir vizyoner gibi davranır. Kendisini takip eden kişilerle, derin kişisel bağlantı kurabilirler.

Empati iyi bir insan olmanın ötesinde;

 • Daha iyi tahminlerde bulunmak,
 • İş stratejilerini geliştirmek,
 • Takımlar arasında sadakati oluşturmak
 • Yaratıcılığı artırmak vasıflarına sahiptir.

İyi bir lider, çalışanlarının daha üretici olmasını sağlarken, çalışanlarıyla empati kurar ve motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmak için çalışır.

Duygusal Zekayı Üst Seviyede Tutmak

Etkili bir lider olmak için, yüksek etkiye sahip olmak gerekir. İnsanların üzerinde etki sağlamak için, duygusal zekalarını kullanırlar. Bir liderin duygusal anlamda zeki olması için bazı nedenler bulunur.

Duygusal zekâ kullanan bir lider;

 • Duyguları daha etkin şekilde yönetir.
 • Daha fazla sosyal farkındalık yaratır.
 • Karşısındakiyle kusursuz iletişim sağlar.
 • Çatışmalara karşı etkin çözümler üretir.

Duygusal zekâ kullanan liderler, acele karar verme olasılıkları oldukça düşüktür. Duygusal zekâya sahip olan liderler, karşısındakinin duygularını anlamada zorlanmazlar.

Pozitif Olmak

Gerçek liderler; ekiplerine kendi hedef ve arzularına göre değil, herhangi bir durum karşısında oluşan davranışlara karşı, ilham vermeyi seçer. Gerçek liderler, ekiplerin nasıl hareket edeceklerini gösterirken, kendilerinin de buna örnek olabileceğini gösterirler.

En sakin olan iş yerlerinde bire arada sırada stresli zamanlar yaşanabilir. Liderlerin bu stresi nasıl yönettikleri, olaya nasıl bakış açısıyla yaklaştıkları önem kazanır. Liderin özellikleri nelerdir kısaca anlatmak gerekirse; işyerinde empati kurabilen, ekibindeki kişileri anlayarak, onların sorunlarına olumlu şekilde yaklaşan, gerektiğinde yapılan yanlışların sorumluluğunu da alarak, ekibin daha motivasyonlu ve işyerine sadakatli şekilde çalışmasını sağlayan kişilerdir.

Leave a Reply