İnsanlar arasındaki duygu, düşünce ve bilgi alışverişine kısaca iletişim denir, insanlar kendilerini ifade edebilmek için iletişim halinde olmak zorundadır bu nedenle iletişim kurma becerisine sahip olmak önemlidir. Hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda iletişimin önemi vardır, iş hayatı sürekli iletişimin kullanıldığı bir ortamdır. İş arkadaşları, müşteriler, yöneticiler, işverenler birbiri ile sürekli iletişim halindedir, planlarını hedeflerini çalışma politikalarını bu şekilde belirler.

Sağlıksız Bir İş Ortamında Verimlilik Olmaz

İş hayatında iletişimin önemi kadar nitelikli olması da önem taşır, eğer müşteri ile anlaşılamıyor,  iş arkadaşları arasında uyuşmazlık yaşanıyorsa orada sağlık bir iş ortamının olduğu söylenemez. Sağlıksız bir iş ortamında ise verimlilik olmaz, yeni fikirler ortaya çıkmaz ve dolayısı ile başarı elde edilmez kısacası iş hayatında kişilerin eğitim ve tecrübesi kadar kültür seviyesi ve iletişim becerisi önemlidir. İş hayatında ve iş yerinde iletişim mutlaka güçlendirilmeli, insanlar birbirini dinlemeyi, birbirine karşı saygılı olmayı, fikirlerini önemsemeyi öğrenmeli.

Güçlü Ve Sağlam Bir Ekip Ruhu İçin Önemlidir

Verimli bir çalışma ortamının sağlanması için çalışanlar birbiri ile iletişim halinde olmalı, her birey kendi yeteneğini ortaya koyarak bu yeteneğe göre doğru yönlendirilmeli çünkü beceri ve yeteneklerini doğru kullanan kişiler yaratıcı fikirler sunar, iş yerinin ve işlerin daha aktif olmasına olanak sağlar. Güçlü ve sağlam bir ekip ruhu yaratmak için çalışanlara arasında ki iletişim çok önemlidir, takım bilincine sahip olan kişiler birbirlerine olan bağlılıkları sayesinde çok daha güçlüdürler ancak bu konuda işverenin de destekleyici bir tutum sergilemesi gerekir. İş hayatının kabul ettiği gerçek çalışanın yöneticisi ile kurduğu iletişimin iş performansına olan etkisidir.

Başarısızlık İletişim Eksiğinden Kaynaklıdır

Çalışan kendisine verilen görevi bilmeli ve bu konuda gerekli bilgi, beceri ve yeteneğinin olup olmadığı konusunu yönetici ile konuşabilmelidir aksi bir durumda verilen görevden başarı beklemek hayal kurmak olur. Çalışanın kendisini ifade edebilmesi için kesinlikle iletişim becerileri olmalı, sağlıklı iletişimin olduğu işyerlerinde gerek çalışanlar gerekse yöneticiler kendisini doğru ifade edebilir bu durum iş performansını etkiler. Yapılan araştırmalarda başarısızlığın iletişim eksiğinden kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır, hem işyerinin hem de çalışanın başarısız olmasının en önemli sebebinin iletişim kuramamak olduğunun kabul edildiği iş dünyasında başarı için insanlar etkili iletişim becerilerini kullanmalıdır.

İletişim Kuramayan Başarılı Olamaz

İyi bir iletişim kurabilmek için kişiler öncelikle birbirini dinlemeli, sıra ile konuşmalı, konuşulan konuların birbiri arasında bağlantısı olmalı, biri başka diğeri başka konu üzerinde konuşmamalı, düşünce fikirlere karşılıklı saygı duyulmalı. Kimse kimsenin fikrini kabul etmek zorunda değil ama dinlendiğinde belki sabit fikirlerin yerini değişen bir bakış açısı alabilir. Çalıştığınız sektörde ya da alanda çok başarılı olabilir bu konuda alınabilecek tüm eğitimleri almış olabilirsiniz ama iletişimin güçlü değil, kendinizi ifade etme sorunu yaşıyorsanız başarılı olamazsınız. 

İşyerleri Sorunsuz Çalışan İster

İşyerinin böyle bir durumda sizden bir verim almasından da bahsedilemez, bir firmada başarı ve motivasyonun birlikte devam etmesi önemlidir bu da ancak kurum için iletişimden geçer. Kalite odaklı bir işyerine çalışanlar ve yönetici personel iletişimde aksamalar yaşanıyorsa işleyiş olumsuz etkilenir, çalıştığı kuruma ait olduğunu hisseden personelin verimli bir çalışma sergilediği gerçektir. Küçük ya da büyük tüm iş yerleri firma içinde güçlü ve sağlam bir iletişim kurmayı başarmış sorunsuz bir kadro ile çalışmak vardır, bu hem şirketin işleyişini hem müşteriler ile olan ilişkileri hem de yöneticiler ile çalışanlar arasındaki kopukların ortadan kalkmasına imkan tanır.

İletişim Sorunu Yaşamayan Her Zaman Daha Mutludur

Nedeni ne olursa olsun aslında tüm yaşam boyunca her birey için iletişim yetenekleri hayatın akışını olumlu ya da olumsuz şekilde etkiler, kendisini ifade etmeyi bilen, insanlar ile iletişim sorunu yaşamayan birey her zaman daha mutludur ve bu mutluluk bulaşıcıdır, hem işini hem de ailesine yansır. Başarılı bir kariyer, işyerinde beklenen saygınlık, işte verimlilik sadece eğitim ile çözülecek konular değildir bunları tamamlayan ya da tüm bu olguları ön plana taşıyan ana unsur sağlam bir iletişim yeteneğine sahip olmaktır.

Leave a Reply