Kuruluş içerisindeki dengeler ve müşteri talepleri sürekli olarak değişir ve bu yüzden akla gelebilecek ilk yöntemlerden birisi OKR olur. “Objectives & Key Result” kuruluşların hedefleri tanımlamasına, ekip ve iş gücünün uyumluluğun artırılmasına, ilerlemenin izlenmesine ve kuruluşun genel hedeflerini belirlemesine yardımcı olan yenilikçi bir yönetim metodudur.

Tüm kuruluşlar ilerlemek için deyim yerindeyse hesap kitap yapmalıdır. İşte burada devreye giren bu yöntem ile hedeflerin gerçekleşmesi ve anahtar sonuçların belirlenmesi sağlanır. Böylelikle kuruluş nasıl daha ileriye gidebileceğini veya büyüyebileceğini keşfeder. Kısacası geleceğe yönelik hedefler belirlenir ve bu hedefler, anahtar sonuçlar ile değerlendirilir.

Rehberimizde OKR nedir?, OKR nasıl uygulanır?, oluşma süreci, temel özellikleri ya da faydaları gibi aklınıza takılan birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

OKR Nedir?

OKR nedir sorunun en net cevabı; çalışanlar ve yöneticilerin bir araya gelip hedeflerini tanımlamaları ve bunun için izlenebilecek yolları keşfetmeleri ile bir yol haritası çizilmesi amacını taşıyan süreçtir. Kuruluşta yer alan herkes için ortak bir çerçeve belirlenir. Bu sayede herkesin ortak bir hedefe yönelik uyumluluğu ve bağlılığı sağlanır. 

Açılımına geçmeden önce OKR’ın temel özelliklerine, nasıl oluşturulduğuna ve faydalarına kısaca değinmek gerekir.

Temel Özellikleri

 • Hedefler iddialı ve zorlayıcı olmalıdır. İddialı hedefler kuruluşlara ve çalışanlarına yeni bakış açıları, yenilikçi fikirler ve stratejiler kazandırabilir. Fakat bu hedefler zorlayıcı olduğu kadar gerçeklikten de uzak olmaması gerekir. Ancak 3 ayda tamamlanabilecek bir işin bir ay içerisinde tamamlanması beklenmemelidir.
 • Şeffaf ve uyumlu bir süreç izlenmelidir. Sonuçların tüm çalışanlar tarafından görüldüğü unutulmamalıdır. Departmanlar arasındaki hedeflerin uyumu gözetilmeli ve karışıklıklar engellenmelidir.
 • Çift yönlü bir yaklaşım belirlenmelidir. Yalnızca yöneticiden departmana ya da departmandan çalışana doğru ilerleyen bir süreç izlenmemelidir. Süreç çift yönlü olmalı ve etkileşim içermelidir.

Oluşma Süreci

 • OKR’ların belirlenebilmesi için öncelikle çalışanlar, şirket ve şirket kültürü incelenmelidir.
 • Şirket ve ekip hedeflerinin aynı doğrultuda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Hedeflerin sayısı şirket, departman ve çalışan sayısı gözetilerek belirlenmelidir.
 • İlerlemeler aylık veya haftalık olarak, belirli aralıklarla analiz ve kontrol edilmelidir.

Faydaları

 • Kuruluşlar ilgilenmesi gereken noktaları önem sırasına göre derecelendirir. Böylelikle birçok konuda tasarruf sağlanır.
 • Odaklanmayı doğru bir şekilde yönlendirmeye yardımcıdır ve geleceğe yönelik bir yatırımdır. Örneğin gelecek 3 ay için en önemli konuların üzerinde çalışılır. 
 • Kaynakların nasıl ve ne zaman doğru bir şekilde kullanılabileceği konusunda karar verme sürecine olumlu etki eder.
 • Çalışanların doğru konular üzerinde çalışmasını sağlar.
 • Şirket içi iletişimi iyileştirir.
 • Başarının ölçülmesine yardımcıdır.

OKR Açılımı “Objectives & Key Results” Neleri Refere Eder?

Hedefler ve anahtar sonuçlar OKR’ın temelini oluşturur ve şu şekilde açıklanabilirler:

Hedefler kuruluşların amaçlarına ulaşmasını ve ilerlemesini sağlayan planlı, nitelikli, belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken, zorlayıcı ve motive edici ilk adımdır.

Anahtar Sonuçlar ise hedefin başarısı için atılması gereken adımların sayısal, takip edilebilir, sonuca odaklı ve spesifik olarak belirlenmesidir.

OKR Alt Başlıkları Nelerdir?

Objectives ve Key Result sözcüklerinin baş harflerinden oluşan OKR’ın hedefler, önemli sonuçlar ve inisiyatifler olmak üzere 3 ana bölümü bulunur.

Hedefler

Hedefler, neyin başarılmak istendiğine yöneliktir. 

 • Nitel verilerle hareket edilmeli, nicel veriler kullanılmamalıdır. 
 • Zaman dilimi belirlenmeli ve başarıya ulaşılması beklenen zaman dilimi gerçekçi olmalıdır.
 • Basit hedefler belirlenmemelidir. Zorlayıcı, teşvik ve motive edici olmalıdır.
 • Müşteriye, iş değerine ve iş kültürüne odaklanmalıdır.

Önemli Sonuçlar

Hedefin başarıya ulaşması için hangi sonuçların alınması gerektiğini belirleyen kriterlerdir. 

 • Her koşulda ölçülebilir,
 • Takip edilebilir,
 • Sonuç odaklı, 
 • Spesifik olmalıdır.

İnisiyatifler

İnisiyatifler, OKR için anahtar sonuçları doğrusal olmasa da etkilemek için yapılan görev ve proje gibi çalışmalardır.

 • Spesifik ve belirli olmalıdır.
 • İnisiyatif tanınan kişi neyi, ne zaman, nasıl yapacağını kesin bir şekilde bilmelidir.
 • İnisiyatifler üzerinde tam kontrol sahibi olunmalıdır.

Leave a Reply