İşe alım süreçlerinde başvuruların değerlendirilmesi ve en uygun adayın tespiti için birçok aşamanın yanı sıra kişilik envanteri testi dikkat çeker. Tüm değerlendirmelerin yanında bu testin uygulanmasının amacı adayın hangi pozisyonda en etkin şekilde faaliyet gösterebileceğinin tespit edilmesidir. Diğer yandan başvurulan şirketin ve kurumun başvuran için ne kadar uyumlu olduğu da gözlenebilir. 

İnsan kaynakları uzmanlarına pek çok açıdan yardımcı olur ve işlerini kolaylaştırır. Kişilik tipleri çok farklı kategorilere ayrılır. Bu ayrımlar hangi alanda başarılı olunabileceğini söyler. Bir başka açıdan bakıldığında yalnızca iş başvurusu sırasında yapılması gerekmez. Siz de rehberimizde yer alan bilgileri takip ederek kişilik tipinizi nasıl öğrenebileceğini keşfedebilir, iş arayışınızda size en uygun seçenekleri belirleyebilirsiniz. 

Kişilik Envanteri Testi Nedir?

Kişilik envanteri testi çoğunlukla işverenlerin ve İK uzmanlarının ihtiyaç duyduğu, kişilik tipinizin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir değerlendirme aracıdır. Bu değerlendirme sonucunda yetkin olduğunuz konular hakkında çıkarımlar yapmak kolaylaşır.

Değerlendirme sırasında cevaplanan soruların herhangi doğru bir cevabı yoktur. Yalnızca davranışlarınızın ve kişiliğinizin hangi noktalarda yoğunlaştığının analizi yapılır.

Envanter Testi Kişilik Tipleri

16 tane kişilik tipi mevcuttur. Hepsine kısaca bakmak faydalı olur.

 • Becerikli (ISTP): Aletler konusunda doğuştan yetenekli oldukları düşünülür. Sözünde duran, destekçi ve yardımsever kişilerdir.
 • Maceracı (ISFP): Araştırma yapmaya ve yeni şeyler denemeye meyilli gruptur. Başkalarına karşı da merak beslerler.
 • Girişimci (ESTP): Uçuk, zeki ve eğlenceli olarak görülürler. Takdir edilmekten ve kahraman olmaktan zevk alır.
 • Eğlendirici (ESFP): Anı yaşayan, enerjik ve coşkulu kişilerdir. Güler yüzlü yaklaşımları ile sosyal ortamlarda hemen yer edinirler.
 • Mimar (INTJ): Bu kişilik tipindekiler hayallerini planlar üzerine kurar ve stratejik düşünürler.
 • Mantıkçı (INTP): Bilgiyi elde etme ve yeni bilgiler sunma konusunda başarılı kişilerdir. Mizah yetenekleri farklı gelebilir.
 • Buyurucu (ENTJ): Sorunlarla başa çıkabilen ve yol gösterici, lider özellikteki kişilerdir. Güçlü ve hayalperest olma eğilimi de gösterirler.
 • Tartışmacı (ENTP): Her konuda soru sorabilecek kapasitede olan, bilgiye aç denebilecek kişilerdir.
 • Savunucu (INFJ): Sessiz bir tavırları vardır. Muhatap oldukları kişilerin problemlerini fark edebilme becerileri vardır.
 • Arabulucu (INFP): İnsanları oldukları gibi kabul etmeye meyilli, sevdiklerinin her zaman yanında olmaya yoğun çaba gösteren kişilerdir.
 • Önder (ENFJ): Düzen ve uyumu sağlayabilen, konuşmalarıyla dinleyicileri etkileyebilen kişilerdir.
 • Kampanyacı (ENFP): Coşkulu kişilerdir. Muhatap oldukları kişileri yapmak istedikleri şeyler konusunda yüreklendirirler.
 • Lojistikçi (ISTJ): Güvenilir kişilerdir. Pratik ve düzenli olmalarından dolayı işlerini zamanında sonuçlandırırlar.
 • Savunmacı (ISFJ): Bu karakter tipindeki insanlar sevdikleri söz konusu olduğu son derece korumacı yaklaşırlar.
 • Yönetici (ESTJ): İkna ve analiz yetenekleri yüksek, insanları yönlendirmede ve yönetmede başarılı kişilerdir.
 • Organizatör (ESFJ): Yardıma hazır, düzenli ve enerjik kişilerdir. Bu kişiler sorumluluk bilinci sayesinde bir etkinlik düzenlenecekse mutlaka görev alırlar.

Kişilik envanter testi bu kişilik tipleri üzerinden ilerler ve İK uzmanları veya işverenler adayların hangi kişilik tipinde olduklarını analiz ederer. Böylelikle ihtiyaçlarına karşılık bulup bulamayacaklarını tespit ederler.

Şirketler Bu Envanter Testine Neden İhtiyaç Duyar?

Kişinin sosyal becerilerini, iletişim ve organizasyon yeteneklerini, analitik düşünme kabiliyetini ölçmeye yarayan kişilik envanter testi yalnızca işe alımlarda kullanılmaz. Mevcut işine devam eden kişilere de uygulanabilen bu test sayesinde terfi etme gibi durumlarda kişinin yükselmeye elverişli olup olmadığı yönünde bir değerlendirme de yapılabilir. Diğer yandan çalışanların hangi alanlarda gelişmesi gerektiği de analiz edilebilir. Böylelikle şirket içinde eğitimler verilebilir ve çalışanların durumu iyileştirilebilir.

Leave a Reply