İnsan Kaynakları departmanı bir şirketteki en önemli departmanlardan biridir. İnsan kaynakları departmanı, şirketteki diğer tüm departmanları ilgilendiren ve tüm departmanlardaki personelin işe alım, işten ayrılma ve diğer süreçlerinden sorumludur. 

İnsan Kaynaklarının işe alım ve işten ayrılmanın yanında pek çok başka görevi de mevcuttur. İş süreçlerinin yönetilmesi, performans değerlendirme, iş gücünü iyileştirici çalışmalar yürütmek, aylık maaş hesaplaması yapmak, yönetim ve çalışanlar arasında köprü görevi görerek problemleri çözmek gibi görevleri vardır.

Yani bir şirkette gereken insan kaynağının sağlanması, bu kaynağın eksiklerinin giderilmesi, personele eğitim verilmesi, şirketteki yeri ve görevinin planlanması gibi pek çok görevi olan İnsan Kaynakları departmanı sadece işe alım ve işten ayrılma süreçlerini yöneten değil, şirketteki insan kaynağının yönetilmesi, organize edilmesi, görev tanımının belirlenmesi gibi birçok diğer öğeden de sorumlu bir departmandır. 

Şirketin misyon ve vizyonuna uygun faaliyetler yürütmek de İnsan Kaynakları departmanının en büyük görevlerinden biridir. Bu misyon ve vizyona uygun işe alım süreçleri gerçekleştirmek ve iş tanımlarını da bunlara göre belirlemek bu departmanın yaptığı işlerden biridir.

Bu departman aynı zamanda personellerin maaş ve izin planlamasını da yapmaktadır.

Aynı zamanda şirketin hedeflerine göre planlama yapan İnsan Kaynakları departmanı, personellerin görev tanımlarını bu hedeflere göre belirleyerek iş gücünü iyileştirici çalışmalar yürütür. 

İnsan Kaynakları departmanının bir başka görevi ise evrensel ilkeler ve ülkedeki iş kanunları uyarınca istihdam politikasını düzenlemektir. Ayrıca mobbing gibi şirket içinde yaşanabilecek psikolojik taciz durumlarına karşı önlem almak ve bunlara karşı eğitimler düzenlemek ve yöneticileri bilgilendirmek de bu departmanın görevleri arasında yer almaktadır.

SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla yazışmaları gerçekleştiren departman da yine İnsan Kaynakları departmanıdır.

Leave a Reply